Programul meu

Prioritati de investitii sustinute prin Programul Operational Regional

(POR) 2014 – 2020

Proiect

Linie de
finantare

Dimensiunea
finantarii nerambursabile

Observatii

 

 

 

 

Eficienta energetica a cladirilor
publice: – scoli si licee, locuinte colective care au constituite asociatii
de proprietari

– imbunatatirea
izolatiei termice a anvelopei cladirii, (pereti exteriori, ferestre, tamplarie,
planseu superior, planseu peste subsol), sarpantelor si invelitoarelor,
inclusiv masuri de consolidare a cladirilor.

POR 2014-2020

Axa prioritara 3

Prioritatea de investitii 3.1

Sprijinirea eficientei

energetice, a gestionarii

inteligente a energiei si a

utilizarii energiei din surse

regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice si

in sectorul locuintelor.

intre
100.000 si 25.000.000 de euro

 

 

 

 

 

Reabilitarea si modernizarea iluminatului
public
pentru strazile noi si pentru
zonele din oras in care sistemele de iluminat sunt vechi:

– inlocuirea
sistemelor de iluminatul public cu incandescenta cu iluminat prin utilizarea
unor lampi cu eficienta energetica ridicata,

durata
mare de viata si asigurarea confortului corespunzator (ex.

LED),
inclusiv prin reabilitarea instalatiilor electrice – stalpi,retele, etc.;

– achizitionarea/instalarea
de sisteme de telegestiune a iluminatului public;


extinderea/reintregirea sistemului de iluminat public in localitatile urbane.

POR 2014-2020

Axa prioritara 3

Prioritatea de investitii 3.1

Sprijinirea eficientei

energetice, a gestionarii

inteligente a energiei si a

utilizarii energiei din surse

regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice si

in sectorul locuintelor.

intre 100.000 si 5.000.000 de euro

Investitii
in iluminatul public astfel incat sa avem un iluminat cu consum redus si corpuri
de iluminat cu durata de viata mai lunga, deci si cu o economie in ceea ce
priveste intretinerea.

 

 

 

 

Investitie destinata imbunatatirii
transportului public urban :

construirea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru cresterea nivelului de siguranta si eficienta in
circulatie si exploatare al retelei 
de transport (cu asigurarea crearii/modernizarii traseelor pentru pietoni si biciclisti, acolo unde este posibil)

POR 2014-2020

Axa prioritara 3

Prioritatea de investitii 3.2

Promovarea strategiilor de

reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile

de teritoriu, in particular zone

urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de

mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru

atenuarea adaptarilor.

intre 100.000 si 10.000.000 de euro

 

 

 

 

 

Restaurarea si remodelarea
fatadelor cladirilor monumente istorice aflate in proprietatea primariei si a
cultelor religioase

POR 2014-2020

Axa prioritara 5

Prioritatea de investitii 5.1

Conservarea, protejarea,

promovarea si dezvoltarea

patrimoniului natural si cultural.

 

intre
100.000 si 5.000.000 de euro

Proiectul
va fi promovat in cadrul unui parteneriat intre Primarie si unitatile de cult
detinatoare ale cladirilor monumente istorice

 

 

 

 

Reabilitarea si modernizarea PARCULUI ARINI, respectiv a zonei cedate catre SC Hidroelectrica SA  pentru constructia unui baraj.

Zona va fi transformata in parc si zona de agrement prin :

• realizarea de alei pietonale, piste pentru biciclisti, creare de trotuare;

•amenajare de spatii verzi (defrisarea vegetatiei existente; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foisoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafetelor, inclusiv plantare arbori);

• crearea
de facilitati pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joaca pentru copii;

• dotarea cu  mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, etc);

•modernizarea strazilor urbane adiacente terenurile supuse interventiilor,
inclusiv inlocuirea si/sau racordarea la utilitati publice.

POR 2014-2020

Axa prioritara 5

Prioritatea de investitii 5.2

Realizarea de actiuni destinate

imbunatatirii mediului urban,

revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii

terenurilor industriale

dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii

masurilor de reducere a zgomotului.

 

intre
100.000 si 5.000.000 de euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea unitatii de primiri urgente de la Spitalul orasenesc

POR 2014-2020

Axa prioritara 8

Prioritatea de investitii 8.1

Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la

dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de

sanatate si promovand

incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la

serviciile institutionale la

serviciile prestate de colectivitatile locale.

intre 100.000 si 17.000.000 de euro

Imbunatatire a calitatii
si a 
eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta.

 

 

 

 

Sprijinirea COMUNITATILOR
DEFAVORIZATE prin construire de crese si gradinite, amenajarea spatiului
urban degradat al comunitatii defavorizate, reabilitarea si modernizarea strazilor
si utilitatilor publice, zonelor verzi, zonelor pietonale, cladirilor
sociale, culturale, de agrement si sport.

POR 2014-2020

Axa prioritara 9

Prioritatea de investitii 9.1

Dezvoltare locala plasata sub

responsabilitatea comunitatii.

intre
100.000 si 5.000.000 de euro

 

 

 

 

 


1. Constructia si
echiparea infrastructurii pentru educatia timpurie -crese si gradinite


2. Reabilitarea,
modernizarea si echiparea scolilor

3. Reabilitarea,
modernizarea si echiparea Liceului Tehnologic

 

 

POR 2014-2020

Axa prioritara 10

Prioritatea de investitii 10.1

Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de

competente si invatare pe tot parcursul vietii prin

dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare .

intre 100.000 si 17.000.000 de euro